Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

FORENINGSMEDDELELSER [105:2, 629]

DEN DANSKE HISTORISKE FORENING

REGNSKAB FOR 2004
 
Indtægter  
Historisk Tidsskrift  
Kontingent
290.406,48
Abonnementsindtægter
98.400,00
Tilskud fra Statens Humanistiske Forskningsråd
50.000,00
  
     
Skrifter  
Salg 27.353,83
    
Andre indtægter   
Renter 5.362,33
Udtrukne obligationer
10.964,13
Refusion af moms
- 2.306,00
Refusion Copy-Dan
10.868,19
Kassebeholdning fra 2003
457.969,38
 
949.018,34
       
  
Udgifter   
Historisk Tidsskrift   
Trykning 232.344,38
Oversættelse
2.282,00
      
   
    
Andre udgifter     
Kontorhold - 14.865,50
Porto, transport
72.707,64
Løn til medhjælp (inkl. A-skat)
121.959,71
Repræsentation og rejser 1.734,70
Revision
14.000,00
Marketing
12.855,24
Gebyrer
3.321,41
Kontingent til DHF
350,00
Køb af obligationer
97.928,46
Kassebeholdning pr. 31.december 2004
404.400,30
    
949.018,34