Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

MEDVIRKENDE VED DETTE HÆFTE [105:2, 632] 

Esben Albrectsen, f. 1937. Lektor emer., dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Charlotte Appel, f. 1960. Lektor, dr.phil., Institut for historie og samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter.

Peter Fibiger Bang, f. 1973. Lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Jens Ole Christensen, f. 1962. Museumsinspektør, ph.d., Tøjhusmuseet.

Erik Christiansen, f. 1939. Docent, dr.phil., Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

Peter Edelberg, f. 1977. Cand.mag., Langelandsvej 44, Frederiksberg.

Ole Feldbæk, f. 1936. Professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Karl-Erik Frandsen, f. 1940. Docent, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Pernille Ipsen, f. 1972. Ph.d.-stipendiat, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Thomas Jakobsen, f. 1974. Stud.mag., Stampesgade 5, København V.

Knud J. V. Jespersen, f. 1942. Professor, dr.phil., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet.

Torben Madsen, f. 1977. Informationsmedarbejder, cand.mag., Andrégatan 11B, Malmø.

Kay Lundgreen-Nielsen, f. 1940. Lektor, dr.phil., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet.

Rikke Malmros, f. 1939. Cand.phil., Langelandsgade 52, Århus C.

Rasmus Mariager, f. 1971. Forskningsmedarbejder, ph.d., PET-Kommissionen.

Andreas Marklund, f. 1972. Ekstern lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Kristian Hvidtfelt Nielsen, f. 1968. Adjunkt, ph.d., Steno Instituttet, Aarhus Universitet.

Carsten Porskrog Rasmussen, f. 1960. Lektor, dr.phil., Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

Morten Mandel Refskou, f. 1970. Ph.d.-stipendiat, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

Regin Schmidt, f. 1962. Adjunkt, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.