Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Foreningsmeddelelser [106:2, 756]

DEN DANSKE HISTORISKE FORENING 2005-2006

Foreningens Årsmøde blev afholdt den 16. maj 2006 på Københavns Universitet. På valg til bestyrelsen var Inga Floto, Vincent Gabrielsen og Bjørn Poulsen. Inga Floto ønskede ikke genvalg. I hendes sted valgtes Regin Schmidt. Vincent Gabrielsen og Bjørn Poulsen genvalgtes. Kontingentet for 2007 blev fastsat til 350 kr. for ordinære medlemmer og 185 kr. for studerende. Medlemstallet i foråret 2006 androg 595 ordinære medlemmer, 411 studentermedlemmer og 25 udenlandske medlemmer.

---

Årsmødet i 2007 afholdes onsdag den 23. maj, kl. 15 på Saxo-Instituttet, Afd. for Historie, Københavns Universitet.
 
 

Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab for 2006.
3. Kontingent for 2008.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Evt.
Carsten Due-Nielsen