Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Medvirkende ved dette hæfte [106:2, 759-760] 

Lars Andersen, f. 1974. Postdoc-stipendiat, ph.d., Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet.

Sofie Lene Bak, f. 1973. Direktionssekretær, ph.d., Det Kongelige Bibliotek.

Martin T. H. Bork, f. 1971. Postdoc-forskningsmedarbejder, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Henning Bro, f. 1953. Stadsarkivar, ph.d., Frederiksberg Stadsarkiv.

Claus Bryld, f. 1940. Professor emer., dr.phil., Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter.

Claus Bundgård Christensen, f. 1968. Lektor, ph.d., Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter.

Inga Floto, f. 1937. Professor emer., dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Bo Fritzbøger, f. 1958. Lektor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Harald Gustafsson, f. 1953. Professor, fil.dr., Historiska Institutionen, Lunds Universitet.

Nils Hybel, f. 1947. Lektor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Grethe Jacobsen, f. 1945. Førstebibliotekar, dr.phil., Det Kongelige Bibliotek.

Carsten Jahnke, f. 1968. Adjunkt, Dr. phil. habil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Halvard Leira, f. 1976. Stipendiat, Cand. Polit., Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Oslo.

Anna Børnsdatter Lindbock, f. 1980. BA, Lavendelvej 22, Taastrup.

Birgit Løgstrup, f. 1941. Adjungeret professor, dr.phil., Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet

Rasmus Mariager, f. 1971. Forskningsmedarbejder, ph.d., PET-kommissionen.

Iver B. Neumann, f. 1959. Professor, D.Phil., Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo.

Vagn Oluf Nielsen, f. 1933. Seniormedarbejder, cand.pæd., Danmarks Pædagogiske Universitet.

[p. 760]

Søren Rud, f. 1971. Cand.mag., Forhåbningsholms Allé 19, Frederiksberg.

Dorthe Gert Simonsen, f. 1968, adjunkt, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Peter Scharff Smith, f. 1971. Seniorforsker, ph.d., Institut for Menneskerettigheder.

Mia Münster-Swendsen, f. 1973. Postdoc-stipendiat, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Anders Holm Thomsen, f. 1966. Ph.d.-stipendiat, cand.mag., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet.

Alex Wittendorff, f. 1932. Lektor emer., dr. phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.