Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Medvirkende ved dette hæfte [109:1, 303-304] 

Lars Erslev Andersen, f. 1956. Projektseniorforsker, cand.mag., Dansk Institut for Internationale Studier.

Niels Finn Christiansen, f. 1937. Fhv. lektor, dr.phil., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Palle Ove Christiansen, f. 1946. Seniorforsker, dr.phil., Det Kongelige Bibliotek, Dansk Folkemindesamling.

Ning de Coninck-Smith, f. 1953. Lektor, dr.phil., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Henrik Døcker, f. 1938. Journalist, Institut for Menneskerettigheder.

Karl-Erik Frandsen, f. 1940. Lektor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Margit Hurup Grove, f. 1948. Censorformand, cand.mag., Amager Fælledvej 36, København.

Thomas Kristian Heebøll-Holm, f. 1978. Ph.d.-stipendiat, mag.art., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Morten Heiberg, f. 1971. Sekretær, ph.d., PET-kommissionen.

Martina Henze, f. 1965. Postdoc-stipendiat, Dr. phil. (Tyskland), Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Hans-Henrik Holm, f. 1951. Afdelingsforstander, cand.scient.pol., Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Bernard Eric Jensen, f. 1943. Lektor, mag.art., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Thomas Ekman Jørgensen, f. 1973. Afdelingsleder, ph.d., European University Association, Bruxelles.

Ingar Kaldal, f. 1955. Professor, dr.philos., Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, Trondheim.

Hans Kirchhoff, f. 1933. Fhv. lektor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Knud Knudsen, f. 1951. Lektor, mag.art., Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet.

Kurt Pedersen, f. 1942. Lektor, cand.polit., Institut for Ledelse og Center for Erhvervshistorie, Aarhus Universitet.

[p. 304]

Nikolaj Petersen, f. 1938. Professor emer., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Bjørn Poulsen, f. 1955. Professor, dr.phil., Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

Peter Sørensen, f. 1943. Historiker, cand.phil., Hasselhaven 66, Lystrup.

Poul Villaume, f. 1950. Professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.