Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

MEDDELELSER [109:1, 304]

STEFAN ROZENTAL OG HANNA KOBYLINSKI ROZENTALS FOND

Der ydes støtte til studerende med hovedfag i fysik eller historie, der læser på sidste år ved Københavns Universitet. Inden for historie ydes støtte til studerende, der specialiserer sig i moderne historie.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger om begrundelse for ansøgningen, en beskrivelse af eget specialeområde samt referencebreve/anbefalinger og karakterudskrift. Husk at påføre CPR-nr.

Legatportion: Op til 50.000 kr.

Ansøgningsskema: Nej.

Ansøgningsfrist: 1. oktober.

Ansøgninger stiles til: Advokat Henrik Dahl, Jonas Bruun Advokatfirma, Bredgade 38, 1260 København K. Att. Fondsadministrator Mette Bruun.