Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Vejledning til forfatterne

Bidrag til Historisk Tidsskrift underkastes fagfællebedømmelse samt redaktionel vurdering og bearbejdning. Manuskripter indsendes til redaktionen som attachment til e-mail i Word eller RTF-format. Manuskripter til artikler bør ikke overstige 30 tryksider (à 2800 enheder). Noter nummereres fortløbende. Ved litteraturhenvisninger anføres forfatterens fornavn først. Emfatisk kursivering indskrænkes mest muligt. Hvad angår opstilling, tegnsætning mv., henvises til offentliggjorte artikler fra de senere år som model.

Egentlige afhandlinger forsynes med resumé på dansk eller engelsk beregnet på udenlandske læsere. Forfatteren modtager kun én korrektur. Rettelser mod manuskript tillades normalt ikke.

Anmeldelser forsynes med følgende overskrift: Forfatternavn: Titel. Evt. undertitel, skriftrække eller lign. Udgivelsessted, årstal, forlag. Sidetal. Pris.