Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Vejledning til forfatterne

Bidrag til Historisk Tidsskrift underkastes fagfællebedømmelse samt redaktionel vurdering og bearbejdning. Manuskripter indsendes som vedhæftet fil i Word-format. Manuskripter til artikler bør ikke overstige 30 tryksider (à 2800 enheder). Der henvises til hjemmesiden www.historisktidsskrift.dk for udførlig vejledning. Afhandlinger forsynes med resumé på engelsk. Forfatteren modtager kun én korrektur. Rettelser mod manuskript tillades normalt ikke.